laat jouw energie weer stromen

Verbind met de Wijsheid van jouw Hart, laat jouw Energie stromen en kom in jouw Kracht!
"Herinner wie je werkelijk bent"

Healing Reading Selfhealing Counseling

ook op Afstand of Online
 

en Cranio-Sacraal Ontspanning

Voor: Zingeving - Focus - Zelfkennis - Balans - Energie - Levenslust - Bewustwording - Grenzen

In geval van: Burn-out - Stress - Vermoeidheid - Jezelf kwijt - Intuïtie verbeteren - In contact komen met jouw Gevoel en jouw Kracht - Wie ben je echt?

Licht in het duister

Corona: wat wel en niet goed gaat

(Publicatie: 19 januari 2021)

In de nieuwsbrieven van Rememberyourself nr. 32 van 20 maart 2020, nr. 33 van 11 juli 2020 en nr. 34 van 6 december 2020 heb ik tools aangereikt hoe je met de angst kunt omgaan. Belangrijk omdat angst het immuunsysteem ondermijnt. Daarnaast heb ik daarin aangegeven op wat voor manieren je jouw immuunsysteem kunt verbeteren. Ik heb de inhoud van deze nieuwsbrieven nu in een publicatie verwerkt, omdat het mij nuttige informatie leek, die voor een ieder toegankelijk moest zijn en niet alleen voor mijn nieuwsbrieflezers. In die nieuwsbrieven heb ik mij niet verder over de Corona carousel uitgelaten. Dat doe ik in het hieronder staande stuk wel, omdat

wat ons minimaal verbaasd heeft en in de loop der tijd ook achterdochtig heeft gemaakt over het overheidsbeleid en wat de media verspreiden is:

  1. dat informatie over hoe je je immuunsysteem kunt verbeteren en je dus minder tot geen kans hebt een virus op te pakken, niet van het begin af aan, via de mediakanalen verspreid is geworden, maar wel de angst. Wat nou juist het immuunsysteem verzwakt.
  2. dat er geen open discussie kan zijn over het beleid, maar censuur en sociale druk aangewakkerd worden en hoogtij vieren.
  3. dat zodra er kritische kanttekeningen worden gezet en gegevens uit wetenschappelijke onderzoeken worden aangereikt, hier niet naar geluisterd wordt en wat erger is, dat de boodschappers gecensureerd en verketterd worden.
  4. dat constructieve oplossingen genegeerd worden.
  5. dat de hoeksteen waar alle maatregelen op gebaseerd zijn een ondeugdelijke test is, waarvan de bewezen ondeugdelijkheid niet in het nieuws komt. Zie voor verklaring de tekst hieronder over de PCR-test. En dat deze trein onverminderd door blijft denderen!

En wat ons nog meer verbaast, dat het lijkt alsof verschrikkelijk veel mensen het gewoon niet zien of willen zien. Waar heeft dat dan mee te maken? Zijn die door de geschapen angst al zo verdoofd, dat alleen geselecteerde boodschappen doorkomen? Of is het het gemak van zelf niet te hoeven nadenken, hoewel hiermee de eigen verantwoordelijkheid en autoriteit uit handen gegeven wordt? Het gevoel van erbij horen, de club die het meest naar buiten komt, het hardst schreeuwt en roept het zo goed met iedereen voor te hebben?
En het allerergste is mijns inziens, dat hierdoor de samenleving in een tweespalt komt of erger, al is. De mol hoeft niet veel meer te doen.

Blijkbaar is hier de volgende uitspraak van toepassing: “It's Easier to fool People Than It Is to Convince Them That They Have Been fooled .” Mark Twain.

Ik ontken allesbehalve dat er mensen ziek zijn geworden en zelfs zijn overleden. Ik weet uit eigen ervaring dat dat zo is. Maar je zou je in deze gevallen moeten afvragen wat de achtergronden zijn geweest. Leefstijl; leeftijd; achterliggende, maar nog onbekende ziekten; verkeerde behandeling of griep, die er volgens de huidige cijfers helemaal niet meer is. Toch vreemd!

Mocht jij één van degenen zijn, die wel het eenzijdige beeld wat gegeven wordt, wil verruimen, dan staan hieronder een aantal links (blauw). Doe ermee wat je wilt. Je hoeft het er niet mee eens te zijn! Trek je eigen conclusies. Maar bovenal: ga zelf op onderzoek! Neem je verantwoordelijkheid, zodat je later geen spijt krijgt. Er is in ieder geval heel veel gaande.

Video van slechts 11 minuten waarin advocaat Reiner Fuellmich, een consumentenbeschermingsadvocaat, een zwaargewicht in de rechtswereld, geïnterviewd wordt. Hij heeft met succes rechtszaken tegen de Deutsche Bank en Volkswagen (sjoemelsoftware) aangespannen en maakt nu deel uit van het ‘German Corona Investigative Committee’. Hij maakt hierin op heldere wijze duidelijk wat er aan de hand is en verdedigt de gebande arts Dr. Wolfgang Wodarg, de ex-voorzitter van het gezondheidcommittee van de Europese Raad, die indertijd ons gered heeft van nog verdere gevolgen van de fake Mexicaanse-Griep-pandemie, waardoor meer slachtoffers van de vaccins voorkomen zijn kunnen worden. Narcolepsie was o.a. het gevolg van deze vaccins (Pandemrix), wat pas na 1400 gemelde klachten uit de handel werd genomen. Hierbij was Ab Osterhaus direct betrokken en heeft grote winst gemaakt ten koste van de slachtoffers en ten koste van de Nederlandse burgers, omdat er veel te veel vaccins ingekocht waren. Toch wordt hij opnieuw ingezet om mede de richting te bepalen.

Een interview met emeritus hoogleraar Karel van Wolferen, die 25 jaar voor NRC Handelsblad heeft gewerkt en zijn licht werpt op deze crisis en haar achtergronden. Hij is tevens de hoofdredacteur van het nieuwe blad 'Gezond Verstand'. gezondverstand.eu

De maker van de PCR-test, nobelprijswinnaar 1993 dr. Kary Mullis, heeft zelf aangegeven, dat de test niet in staat is om vrije infectievirussen aan te tonen. Dr. Peter Borger (moleculair bioloog) heeft dit ook uitvoerig onderzocht en bevestigd in een uitgebreide verklaring voor de buitenparlementaire onderzoekscommissie in november 2020. Geconfronteerd met dit proces verbaal en de uitkomsten van dit onderzoek voelde topviroloog Marion Koopmans (RIVM), als co-auteur van de Drosten-PCR paper, die de PCR test als legitiem meetinstrument voor Corona had bestempeld, nattigheid en verklaarde op NPO Radio 1 dat de PCR test geen diagnostische indicatie is, die kan aantonen of je besmet bent met het virus. Desondanks blijft de PCR test ongelimiteerd en nu op nog grotere schaal, de basis voor alle maatregelen!
Daarnaast zijn de parameters (instellingen) van de test voor het najaar 2020 door het RIVM gewijzigd t.o.v. het voorjaar 2020 (de ct-waarde werd verhoogd), waardoor meer mensen Corona positief getest werden en er ook geen duidelijk vergelijkbaar ijkpunt meer was. Op basis hiervan werden en worden de verstrekkende maatregelen genomen. Dit ondanks dat de WHO 14 december 2020 aanbevolen heeft de ct-waarde van de PCR test te verlagen. De link naar versie 1, waarin dit stond en die ik ook als link wilde doorgeven is vervangen door versie 2, waarin dit niet meer staat. Of aan dit eerdere advies überhaupt gehoor is gegeven hebben wij niet kunnen achterhalen.

Een verhelderend interview met Dr. Claus Köhnlein, internist uit Kiel. Het interview is in het Duits, maar goed te volgen. Tevens is hier de vertaling in het Nederlands.
Ik had links naar het interview en de vertaling, maar kwam er op 10 januari 2024 achter, dat YouTube het interview verwijderd heeft, omdat het volgens hen niet strookt met hun richtlijnen, ofwel pure censuur. Ook naar de vertaling had ik een link, dat is een link naar een hele vreemde site geworden, vandaar dat ik beide links verwijderd heb. Dr. Köhnlein heeft het in zijn interview over het door overkoepelende instanties voorgeschreven middel Remdesivir en dat de voorgeschreven doses veel te hoog waren, met desastreuze gevolgen. Je kunt zelf onderzoek doen als je meer hierover wilt weten.

Het sars-cov-2 virus staat ten onrechte in groep A en B besmettelijke infectieziekten. Daarmee wordt het vermeende sars-cov-2 even dodelijk geacht als Ebola (met een IFR tot wel 50%) terwijl prof. Dr. John P.A. Ioannidis op 16 oktober 2020 via het publicatiekanaal van de WHO het rapport van zijn wereldwijde onderzoek heeft gepubliceerd met de conclusie dat de IFR (de sterftekans) voor het vermeende sars-cov-2 virus 0,05% betreft voor personen tot 70 jaar en 0,23% voor de gemiddelde populatie. Dit betekent dat de gemiddelde overlevingskans 99,77% is. (Uit: tekst aansprakelijkheidsstelling van Artsen voor Waarheid).

En dan zijn we toegekomen aan de heilige graal, het "vaccin", waar de meesten reikhalzend naar uitkijken vanwege de strenge en steeds strenger wordende maatregelen en de marketing van angst. Het is overigens helemaal geen vaccin, maar een experimentele gen injectie, waarvan volgens de laatste berichten (november 2021), de topman van Bayer dit zelfs bevestigt en zegt, dat als ze mensen zonder deze "plandemie" 2 jaar geleden hadden gevraagd om deze injectie als proefkonijn te nemen, 95% zeker had geweigerd. Dus volgens hem ook een enorme vooruitgang! Lees het hier.

Er zijn nogal wat medici en wetenschappers die het nutteloze, maar ook het gevaar aantonen van het vaccineren van gezonde mensen. Vooral met een vaccin wat aantoonbaar en zelfs door onze regering verklaart, een risico inhoudt. Dit vanwege de nieuwe techniek, die inwerkt op ons DNA en waar nog onvoldoende of geen testen op mensen zijn gedaan en waarvan ze dus ook nog niet precies weten wat deze vaccins zullen bewerkstelligen. Met andere woorden. Wij zijn de testgroep! Het medisch experiment! Het is na de Tweede Wereldoorlog in de code van Neurenberg neergelegd dat medische experimenten op de mensheid nooit meer mochten gebeuren om ons tegen dit soort praktijken te beschermen. Ook in dit verhaal speelt de heer Gates mee. In India heeft hij al heel wat rechtszaken lopen, omdat hij daar ook zonder informed consent, dus experimenteel, en onder het mom van charitatief, heel veel mensen met zijn "vaccins" enorme schade heeft toegebracht.
Lees hiertoe het volgende verhaal van de gepensioneerde Pfizer topman (één van de vaccinleveranciers), die ernstig waarschuwt tegen de gevolgen van het vaccin en oproept direct te stoppen.
En waar eindigt dit? Er duikt steeds weer een nieuw virus op, moeten we dan voor elk virus ons weer laten vaccineren? Of anders .... mag je niet meer ... werken, uitgaan, op vakantie, naar de dokter of de tandarts, het ziekenhuis, de winkel of je huis uit?

Stichting Artsen Covid Collectief, staan voor Verbinding in nuance. Een open gesprek, wel zo gezond. Van hun website: Gezondheid is meer dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties. Daarom dragen wij constructief bij aan verandering. We pleiten voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona met zo min mogelijk nevenschade, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan.
Bijna 2400 geverifieerde medici aangesloten en gesteund door bijna 38.000 mensen.

Artsen voor Waarheid met de slogan: “Laten we in vrede samenkomen om moraliteit, ethiek, onafhankelijkheid, waarheid, vrijheid en medemenselijkheid terug te brengen binnen de geneeskunde en onze samenleving".
Deze stichting heeft op 15 december 2020 brieven met een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling gestuurd naar zowel de heren Rutte, De Jonge als Grapperhaus. De tekst is op hun site te lezen en ik kan je aanraden dit te doen, omdat er veel nuttige informatie in staat, ook ten aanzien van behandelingen die wel of niet goed zijn in het geval van Corona (zie voor dit laatste blz 2 punt 4). Voorts hebben zij ook aan 24 ministers en staatssecretarissen brieven met dezelfde strekking gestuurd.
Belangrijk voor jou: De patiëntenbrief informeert jou over jouw rechten en plichten. Degene die jou de injectie geeft moet jou vooraf informeren dat jij aan een experiment deelneemt en jou vertellen wat er in de injectie zit. Dat is jouw recht. Het is jouw plicht om deze vragen te stellen, zo niet en je laat het gewoon gebeuren, dan ben jij zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen. De makers van de injecties hebben zich namelijk voor 1000% ingedekt tegen welke vorm van schade ook en jouw regering heeft dit met wetenschap hiervan ondertekend. Als jouw arts of anderszins die jou de injectie heeft gegeven jou niet op de hoogte heeft gebracht en jou ook niet een formulier van 'informed consent' heeft laten tekenen, dan is de toebrenger van eventuele schade door de injectie verantwoordelijk.
Deze stichting is tevens aangesloten bij acu2020.org een mondiaal opererend platform van artsen en wetenschappers.
Zowel Artsen voor Waarheid als acu2020.org zijn blijkbaar anno januari 2024 uit de lucht. Derhalve heb ik de links die ik daarnaartoe had weggehaald.

The World Doctors Alliance ook gelieerd aan acu2020. An independent non-profit alliance of doctors, nurses, healthcare professionals and staff around the world who have united in the wake of the Covid-19 response chapter to share experiences with a view to ending all lockdowns and related damaging measures and to re-establish universal health determinance of psychological and physical wellbeing for all humanity. Lees hier hun open brief.

Truth comes to light Voor informatie over wat er gebeurt op het wereldtoneel op het gebied van Corona.

Het verboden Jaaroverzicht 2020, waarin medici, wetenschappers, juristen en economen hun licht laten schijnen over het afgelopen jaar

Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s. Zij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media. Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.  

Blckbx Onderzoekend, oprecht, kritisch, maar altijd met respect. Want de onderste steen moet boven.

Op z'n kop Podcast van NPO Radio 2 waarin Marianne Zwagerman & Rick van Velthuysen elke week de wereld van de luisteraar op zijn kop zetten. Interessant het interview met de voorman van het MKB, die blijkt uit het interview, 70% van onze werkgelegenheid vertegenwoordigt!  De subsidies waar hij zich hard voor schijnt te maken en wat door alle maatregelen ook broodnodig zal zijn, komen van de overheid, maar daar betalen we dus uiteindelijk allemaal aan mee.

Tenslotte kan ik jou alleen nogmaals dringend aanraden om zelf op onderzoek te gaan. Daar waar censuur op wat voor manier de kop opsteekt en er slechts één waarheid wordt verkondigd en getolereerd op basis van éénzijdige en onjuiste gegevens, is de dictatuur in werking en worden wij als mens beroofd van onze grondrechten. En dat is nu wel aan het gebeuren, recht in ons gezicht.

Wat ik ondanks alles toch als iets positiefs zie en wat ik al in mijn eerste nieuwsbrief van vorig jaar uitte, toen de Corona gekte net was uitgebroken.
Er zijn dankzij deze 'crisis' patronen doorbroken - Thuiswerken, misschien niet 100% ideaal, maar toch mogelijk gebleken - Er is licht geworpen op zaken die wellicht niet zo in orde zijn - Mensen zijn zich bewuster geworden van hun kwetsbaarheid maar ook van hun kracht - Nabijheid, ondanks de afstand, heeft een diepere waarde gekregen - We zijn even helemaal teruggeworpen op onszelf - De tredmolen is voor korte tijd stopgezet. En dat heeft absoluut ook zijn goede kanten – We hebben kunnen merken wat we echt nodig hebben en hoeveel dus niet.

En dan nog 1 tip: tea tree olie heeft een natuurlijke anti-virale werking. Te gebruiken in een luchtverfrisser of op een watje. Niet inwendig, dus niet innemen!