laat jouw energie weer stromen

Verbind met de Wijsheid van jouw Hart, laat jouw Energie stromen en kom in jouw Kracht!
"Herinner wie je werkelijk bent"

Healing Reading Selfhealing Counseling

ook op Afstand of Online
 

en Cranio-Sacraal Ontspanning

Voor: Zingeving - Focus - Zelfkennis - Balans - Energie - Levenslust - Bewustwording - Grenzen

In geval van: Burn-out - Stress - Vermoeidheid - Jezelf kwijt - Intuïtie verbeteren - In contact komen met jouw Gevoel en jouw Kracht - Wie ben je echt?

Frequenties en onze toekomst. Deel 1

Wat doe jij er aan?

(publicatie: december 2021)

Waarom wil ik het hier en nu over frequenties hebben? Omdat juist in deze tijd meer begrip van en voor frequenties veel invloed kan hebben op onze toekomst. En waarom dan?

Als je begrijpt, vanuit de metafysica, dat alles energie is en dat energie een trilling heeft, dan bestaat eigenlijk alles uit trillingen ofwel frequenties. Hoe dichter energiedeeltjes op elkaar zitten, hoe dichter de materie is. Wij als mensen, in onze fysieke vorm, zijn behoorlijk verdichte materie. Een tafel van hout, nog meer. Dit even om een voorstelling te krijgen over en gevoel te krijgen voor begrippen als frequentie, energie en materie.

Wat gebeurt er in jouw energieveld als je verdrietig bent of boos wordt. Wat voel je dan? Voel je je dan licht en prettig? Misschien dat je daarna wel opgelucht bent, maar op het moment zelf, voel je je waarschijnlijk zwaar. Waar zit de energie op zo'n moment? Waarschijnlijk in jouw hoofd. Ben je op zo'n moment dan nog verbonden met jouw hele lichaam?
Stel je dan eens voor een moment dat je heel gelukkig bent. Wat en waar voel je dat? Is dat ook alleen in jouw hoofd? Of is het dan in jouw hele lijf? Voel je je dan ook zwaar? Of juist licht en haast zwevend?

Kun je je voorstellen dat in het geval van het eerste jouw frequentie veel lager is, waardoor je je waarschijnlijk zwaarder voelt. En dat in het tweede geval jouw frequentie omhoog gaat, waardoor je je lichter voelt.
Dat fenomeen wil ik met jou bespreken, want in deze beide gevallen wordt jij door jouw eigen gevoelens in een bepaalde frequentie gedrongen, zonder dat je daar ogenschijnlijk grip op hebt.

Uit het vorenstaande begrijp je dat frequenties nogal invloed op jou hebben. Maar niet alleen op jou, maar op iedereen en op de hele aarde, aangezien alles op aarde uit energie en uit trilling/frequentie bestaat.
Elke frequentie heeft een uitwerking op de materie = verdichte energie = wat uiteindelijk in de wereld manifest wordt.

Wellicht kun je je voorstellen dat een ziekte een lagere trilling heeft. Een ziekte is eerst waarneembaar in het energetische of fijnstoffelijke lichaam. Ieder levend wezen heeft zo'n lichaam. Het fijnstoffelijke lichaam heeft een hogere frequentie/trilling, omdat daarin materie minder verdicht is. Vandaar dat niet iedereen dit lichaam kan voelen, zien of anderszins contact mee heeft. Als men zich niet bewust is van dit feit en lang in een lage frequentie blijft, heeft ziekte de neiging zich in het fysieke lichaam te manifesteren, zichtbaar en of/voelbaar te worden.
Begrijp je waarom je bewust worden van frequenties zo belangrijk is? En ook van het feit dat er lage en hoge frequenties zijn. Dat hoge frequenties de neiging hebben om jou je goed te laten voelen, terwijl lage frequenties het tegenovergestelde doen.
Het bij iemand in de buurt zijn met een hoge trilling voelt fijner dan in de buurt bij iemand met een lage trilling. Iemand met een hoge trilling kan zelfs een helende invloed op anderen hebben. Omgekeerd zal iemand met een hoge trilling niet zo gauw beïnvloed worden door iemand met een lagere trilling. Zoals lucht vanuit een hogedrukgebied zich wel naar een lager drukgebied kan verplaatsen, maar niet omgekeerd.

Je zou kunnen zeggen dat het gegeven van frequenties altijd al wel belangrijk was. Zeker, maar op dit moment, waar heel veel lage trilling/frequentie wordt getriggered, is het juist belangrijk zelf jouw frequentie hoog te houden. Veel mensen hebben op dit moment niet in de gaten, dat ze in die lage trilling gemanipuleerd worden. Ook degenen die zgn. wakker zijn. Juist dan is het belangrijk, en dat heb ik in mijn eerdere publicaties van de afgelopen 2 jaar al keer op keer laten weten, om je niet te laten verleiden tot boosheid, frustratie en verdeeldheid. Dit zijn emoties die de frequentie juist omlaag halen.
Houd jouw trilling/frequentie hoog! Jij kunt een ijkpunt zijn, een keerpunt. Het hoeft niet heel duidelijk te zijn, maar jouw frequentie doet er toe en kan de omslag mogelijk maken, echt! Ik kan dat niet genoeg benadrukken.

Hoe breng je jouw frequentie weer omhoog als je toch even uit jouw evenwicht bent gebracht, of het even vergeten was?
Zoals al in eerdere publicaties aangegeven: doe iets leuks, iets waarbij je niet tegen de beperking aanloopt. Een voorbeeld: als je gewend was een wandeling te maken of een fietstocht en een koffie of thee of anderszins stop onderweg te maken, ga je dan niet boos maken als jij één van de gelukkigen bent, die nu beperkt wordt. Geniet gewoon van jouw wandeling of fietstocht en neem een thermos mee, eventueel met iets lekkers erbij en geniet van de natuur. Wees dankbaar voor wat je tegenkomt. Dankbaarheid verhoogt jouw trilling.
Er zijn zoveel dingen om jouw trilling mee te verhogen, echt, word creatief in jouw denken! Laat je niet beperken! Geluid (harmonische muziek), kleur (op welke manier dan ook met kleuren bezig zijn), beweging, zoals dansen, maar ook yoga, wandelen of fietsen.
De oefeningen uit mijn cursussen, positieve gedachten, dankbaarheid, waar ik ook al over sprak in eerdere publicaties en de zelfhulpmethode hart-hoofdverbinding, meditatie het zijn allemaal mogelijkheden die bijdragen aan de verhoging van jouw frequentie.

Wil je een heel duidelijk en mooi in de materie vastgelegd bewijs van het bestaan van frequenties of trillingen? Zoek dan eens op internet naar het werk van de Japanse wetenschapper Dr. Masaru Emoto, die de diverse trillingen vastlegde in waterkristallen. Er zijn op internet de meest mooie plaatjes van te vinden.

We gaan nog even door. Waarom zou je je frequentie willen verhogen? Wat is het nut ervan? Wel, het zal jouzelf in ieder geval in een staat van meer welbevinden brengen. Je gezondheid zal verbeteren. Je omstandigheden zullen verbeteren, maar je kunt het ook omdraaien dat jij beter met de omstandigheden om zult kunnen gaan. Dat jij wegen vindt, die jouw gezondheid bevorderen in plaats van ondermijnen.

Wat in deze tijd ook heel belangrijk is en waardoor jouw trilling of frequentie omhoog gaat in plaats van naar beneden is focus houden op wat jij wilt, wat jij voor toekomst wilt neerzetten. Probeer je dat voor te stellen, geef het een gevoel, of woorden in de vorm van een verhaal, gedicht of affirmaties. Ook een hele leuke manier is er met plaatjes, die je kunt uitknippen, een moodboard van te maken. Zet het zodanig neer dat je het regelmatig ziet. Het is niet alleen een manier om in dit moment jouw frequentie te verhogen, maar je geeft er ook vorm aan, waardoor dit of iets beters zich kan gaan manifesteren.
Blijf niet denken in de beperkingen, die van buitenaf opgelegd worden. Laat je jouw vrije geest in ieder geval niet afnemen. Zie het als een ultieme uitdaging, een krachtmeting van hoe verbonden jij bent met jezelf. Vanuit jouw innerlijke verbondenheid weet je heel goed dat alles wat ik hierboven geschreven heb waar is en zul je jouw kracht (her)vinden en jouw frequentie, met alle wil die in jou is, hoog willen houden. Kom uit het hokje, waar we al veel te lang, eeuwenlang, in hebben gezeten. Denk groots, maak contact met jouw hart, de ruimte is eindeloos!

Wat mij aansprak in het verhaal van ene David Hawkins is, dat door jouw frequentie te verhogen je meehelpt aan de frequentieverhoging van de aarde, wat een bevestiging was van wat ik ook in mijn nieuwsbrief van 20 maart 2020 schreef : "Maar weet je dat je met het doen van de oefeningen ook de planeet en de mensheid helpt helen. Dat klinkt heel groots, en dat is het ook."
Hij gaat uit van een frequentieschaal van 0-1000 en dat angst je naar het niveau van 100 brengt, dan begrijp je dat dat niet goed voor je is. Zo heeft elke emotie een bepaalde frequentie. En het gaat hierin natuurlijk om het bewustworden hiervan. Het betekent niet, dat als je die emotie voelt, je het dan wegdrukt. Dan gaat het juist een eigen, ondermijnend leven leiden. Eerder heb ik je al verteld over de EFT methode, die het mogelijk maakt, een emotie te neutraliseren, door haar te accepteren. Acceptatie heeft bijvoorbeeld in het overzicht van Hawkins een trilling/frequentie van 350.
De collectieve frequentie, dus de trilling van de hele mensheid op aarde zou volgens hem liggen op 207. Je kunt je voorstellen dat iedere individuele verhoging het collectief helpt.

Deze trilling van 207 is niet de aardetrilling, de zgn. Schumann resonantie. Daarover kun je op internet voldoende vinden.

Maar wat zou dan zo'n verhoogde frequentie of trilling van de mensheid betekenen, vraag je je misschien af?
Wat zou je zeggen van een algeheel welbevinden voor iedereen; genezingsmethoden die het lichaam werkelijk helen en ook de geest. Een wereld van vrede, zonder oorlog, controle, macht en rijkdom voor slechts een heel klein groepje. Waar technologieën beschikbaar zullen zijn, die nu ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan, maar ons gaan dienen in plaats van ons leven negatief te beïnvloeden en ons te controleren. Een leven waarin wij weer ons volle potentieel kunnen gaan leven en meer. Iedereen!

Een interessante video over nog een manier om jouw frequentie te kunnen verhogen, namelijk door voeding.

Deze video van David Icke maakt ook het belang van frequenties en bewustzijn duidelijk. Helaas vond YouTube het nodig om deze video te verwijderen. De kennis van David Icke mag blijkbaar niet gedeeld worden.

De volgende 2 delen zullen gaan over nieuwsgierigheid en de verbinding met jouw Hoger Zelf (deel 2), en hoe belangrijk dat is voor het helen van jezelf mits je de blokkades die het helen in de weg staan bewust wordt en transformeert (deel 3).