laat jouw energie weer stromen

Verbind met de Wijsheid van jouw Hart, laat jouw Energie stromen en kom in jouw Kracht!

Healing Reading Selfhealing

ook op Afstand of Online
&

Cranio-Sacraal Ontspanning

Voor: Zingeving - Focus - Zelfkennis - Balans - Energie - Levenslust - Bewustwording - Grenzen

In geval van: Burn-out - Stress - Vermoeidheid - Jezelf kwijt - Intuïtie verbeteren - In contact komen met jouw Gevoel en jouw Kracht - Wie ben je echt?

Jouw Jaarenergie

Jouw Jaarenergie en de energie 2021 en 2022

(Publicatie: 24 januari 2018, aangepast december 2021)

Benieuwd naar de energie voor jou dit komende jaar?

Vanuit verschillende richtingen (denk daarbij aan de Astrologie, de Tarot, de Mayakalender) wordt ervan uitgegaan, dat je elk levensjaar in een andere energie terechtkomt. Die verandering van energie begint geleidelijk aan al bij onze Westerse Jaarwisseling. Bereid je voor, zodat je mee kunt rijden op de golf als een surfer in plaats erdoor te worden verzwolgen.

Hoe je de energietendensen voor het komende jaar speciaal voor jou kunt aanvragen en wat het precies inhoudt, kun je lezen bij Jaarenergie.

Als een voorbeeld van hoezeer deze tendensen kloppen, hier de jaarenergie voor de gehele aarde voor 2021 en 2022. Ik heb 2021 ook meegenomen, omdat dit jaar al bijna voorbij is en we daardoor al kunnen weten of het onderstaande klopt. Zoals ik tegen het afgelopen jaar aankijk klopt de beschrijving van de energie in ieder geval heel erg goed.
Voor wat ik over 2022 aan berichten vanuit diverse richtingen vernomen heb en zelf invoel gaat ook de beschrijving over 2022 goed kloppen.

Jaarenergie 2021 en 2022

2021 = 5 = De Hiërofant in de Tarot. Dit betekent een jaar waar de energie over macht en gezag gaat. Er wordt in een dergelijk jaar geleerd door tegenstand of door problemen te overwinnen. Het kan daardoor een jaar vol stress zijn, waarin stabiliteit bedreigd wordt en men hierop reageert door star aan de traditie vast te houden. Men kan van deze energie de positieve trilling gebruiken door naar de eigen innerlijke raadgever te luisteren en op innerlijke kennis te vertrouwen. Men bezint zich in zo'n jaar op alle geïndoctrineerde geboden en verboden, die men vervolgens overeind probeert te houden of verwerpt. Het is een jaar om de waarden en overtuigingen die je hebt te onderzoeken en te kijken welke jou beperken en welke jouw groei bevorderen. In zo'n jaar wordt ook duidelijk of je vanuit jouw hart spreekt, in overeenstemming met jouw innerlijke wijsheid of dat je slechts routineus dogma's verkondigt. Het laatste stukje kun je in de huidige situatie ook zien als klakkeloos het narratief of de systeemmedia napraten zonder zelf onderzoek te doen of andere bronnen te raadplegen.

2022 = 6 = De Geliefden. Dit is een kaart/energie die betrekking heeft op relaties. De relatie wordt onder de loep gelegd. Elke relatie. Dus niet alleen die binnen een verbintenis van één op één, maar ook die met familie, vrienden en collega's. En zelfs de relatie die jij hebt met jouw overheid! Met deze energie neem je niet meer genoegen met minder dan wat je echt wilt en nodig hebt en anders wordt de relatie beëindigd. Het gaat hierbij om open en eerlijk te communiceren, waarbij niets verborgen wordt gehouden. Dat geldt voor beide partijen.
De relatie zal vooral in dit jaar jouw zelfbeeld weerkaatsen. Daarom is het in zo'n jaar van belang stil te staan bij hoe anderen jou zien en behandelen, zodat je meer over hoe jij jezelf ziet te weten komt. Kijk eens bij het Persoonlijk Energie Profiel, dit kan je direct inzicht in deze zaken geven. Het gaat er om dat je in dit jaar de steun en aanmoediging die je nodig hebt in jezelf leert te vinden. Hiertoe zal de Selfhealing Cursus een grote hulp zijn. Je gaat je gewaar worden dat je kunt communiceren met een innerlijke stem of intuïtie. Je leert dit jaar de verwachtingen van en projecties op mensen in jouw leven terug te brengen naar jezelf. Je gaat in dit jaar jouw vrouwelijke en mannelijke energie in balans brengen.
Het is vaak een jaar van keuzes en een keerpunt in een 10-jarige cyclus. Jouw relaties kunnen daarom van grote invloed op jouw keuzes en besluiten zijn. Houdt bij jouw besluitvorming steeds oprechte communicatie voor ogen.

2023 = 7 = De Zegewagen. De energie van 2023 zal positieve veranderingen te zien geven, die hart en betekenis voor ons zullen hebben en die de ware innerlijke richting van de ziel mogelijk zullen maken.

Het zal een jaar zijn waarin een beweging voorwaarts gemaakt zal worden. Waarin creatieve ideën of projecten in een tastbare vorm in gang gezet worden.

Naast al deze beweging is er echter ook een sterke behoefte aan rust, aan een solide en voedende thuisbasis. Juist om al deze verandering en beweging mogelijk te maken. Dat komt voort uit het feit dat de energie van dit jaar sterk met het teken Kreeft verbonden is.

De tendens van deze energie is evenwel ook dat mensen veel meer zullen gaan reizen, danwel verhuizen of dingen aan hun huis veranderen. Op dit moment, juli 2023, kan ik constateren dat dit laatste zeker klopt. Er zijn heel veel mensen bezig met hun huis. En in mei en juni hebben wij zelf kunnen ervaren dat er heel veel mensen aan het reizen zijn.