laat jouw energie weer stromen

Verbind met de Wijsheid van jouw Hart, laat jouw Energie stromen en kom in jouw Kracht!
"Herinner wie je werkelijk bent"

Healing Reading Selfhealing Counseling

ook op Afstand of Online
 

en Cranio-Sacraal Ontspanning

Voor: Zingeving - Focus - Zelfkennis - Balans - Energie - Levenslust - Bewustwording - Grenzen

In geval van: Burn-out - Stress - Vermoeidheid - Jezelf kwijt - Intuïtie verbeteren - In contact komen met jouw Gevoel en jouw Kracht - Wie ben je echt?

Lessen van de Pleiaden

publicatie 9 februari 2023


Op mijn Telegram kanaal ben ik begin februari begonnen met plaatsen van fragmenten uit het boek: 'Brengers van de Dageraad' - Lessen van de Pleiaden van Barbara Marciniak. Dit kwam door weer een interview met Ismaël Perez, wat ik juist geluisterd had en alle informatie uit zijn eerdere interviews. Ik werd daardoor herinnerd aan de boeken van Barbara Marciniak. Sinds onze verhuizing 6 jaar geleden van Zweden naar Duitsland (vlakbij De Lutte), zaten deze boeken in een doos. We hebben ze al zeker zo'n 20 jaar. En ik ben begonnen met het eerste boek "Brengers van de Dageraad" - Lessen van de Pleiaden. In deze tijd valt alles op zijn plek. Ik begrijp nu nog veel meer van wat zij ons aanreiken via dit boek en bevestigt wat Ismaël ons nu laat weten.

Omdat de verschillende fragmenten op mijn Telegram kanaal nogal versnipperd staan, leek het mij goed het hier in een publicatie samen te brengen. Het past ook heel goed bij mijn eerdere publicaties, de trilogie 'Frequenties en onze toekomst'- 1, 'Nieuwsgierigheid, Bewustzijn en jouw Hoger Zelf' - 2, 'Hemel op Aarde' - 3. Daarnaast heb ik al in 2020 en volgende jaren mensen tips gegeven hoe uit de angst energie te blijven, hoe je frequentie te verhogen.

Ik neem zomaar hapjes uit het boek om je te laten proeven van wat dit boek te vertellen heeft. Op Telegram heb ik een aantal passages geplaatst onder posts met gebeurtenissen uit het huidige gebeuren op aarde. Dit boek is geschreven in 1992 op basis van doorgevingen die Barbara Marciniak vanaf 1988 van de Pleiadiërs heeft ontvangen en voor het eerst uitgebracht in het Nederlands in 1996, maar is nu actueler dan ooit. Daarom kan ik je alleen maar aanraden, dat als het onderstaande bij jou resoneert, om het zelf te gaan lezen.

blz. 35
"Jullie DNA zal zich ontwikkelen van twee helices naar twaalf helices. Deze twaalf helices corresponderen met twaalf energiecentra of chakra's in en buiten je lichaam. Jullie zijn nu met miljoenen tegelijk met een opdracht op Aarde en jullie hebben toegestemd om de frequentie te dragen om dit te bereiken. Een groot aantal van jullie is bezig onberispelijk te worden en dit heeft invloed op anderen. Binnenkort zullen jullie helder weten wie je bent en wat je opdracht is"

blz. 42
"Bepaalde entiteiten verstoorden de kennisfrequentie in de mensen, veranderden het DNA en lieten jullie slechts de dubbele helix, zodat men jullie in onwetendheid zou kunnen houden. Jullie bereikbaarheidsfrequentie werd gewoon uitgezet, zodat jullie de knop op je eigen radio (ontvangststation) niet meer konden afstellen."

"Één van de meest opwindende aspecten van nu op Aarde zijn, is het feit, dat er nu een herschikking of (opnieuw) een bewerking van jullie DNA plaatsvindt in het lichaam. De door elkaar gegooide gegevens, die de geschiedenis en het bewustzijn van de Levende Bibliotheek bevatten, gaan zich nu weer ordenen."

"Naarmate dit hergroeperen of herordenen vordert zullen jullie een meer geëvolueerd zenuwstelsel ontwikkelen, waardoor er veel meer ruimte voor gegevens in jullie bewustzijn zal komen."

blz. 32/33
"Welke rol spelen jullie in dit verhaal? Jullie zijn leden van de Familie van het LIcht. Het luttele feit dat je dit boek aan het lezen bent, toont aan dat je tot de Familie van het Licht behoort. Voor sommigen is dit net een droom. We herinneren juillie aan wat je al weet, diep in jezelf. We zijn naar deze planeet gekomen om jullie geheugens in werking te zetten - om het menselijk ras door de frequentie van licht te inspireren, opdat jullie je zullen gaan herinneren wie jullie zijn, zodat jullie je eigen werkelijkheid zullen gaan scheppen en de frequentie op de planeet zullen wijzigen en zodat jullie aanspraak zullen maken op het eigendomsrecht van jullie zelf en van dit grondgebied".

blz. 30
"De Oorspronkelijke Ontwerpers van Aarde waren leden van de Familie van Licht, wezens die verbonden waren met een aspect van bewustzijn dat licht genoemd wordt en die daarvoor werkten. Licht is informatie. De Familie van Licht bedacht en schiep dit informatiecentrum. Ze ontwierpen een plek waar melkwegstelsels hun informatie zouden kunnen bijdragen, waar allen aan zouden kunnen deelnemen en hun specifieke kennis zouden kunnen delen. Aarde zou een kosmisch archief worden, een plek van ongelooflijke schoonheid, waar geëxperimenteerd zou worden met het opslaan van kennis door middel van trillingen en door middel van genetica.
Buiten de tijdsstructuur om kunnen 100.000 jaren verstrijken in wat één jaar zou zijn binnen de tijdstructuur, zoals jullie die kennen. Enkele honderdduizenden jaren of een miljoen jaren waren voor hen een fluitje van een cent."

"Verschillende energieën werden geschapen. Wellicht al zo'n 500.000 jaren geleden waren er op Aarde menssoorten, die hoog geëvolueerde beschavingen vormden. We spreken nu niet over de beschavingen die jullie Lemurië of Atlantis noemen, voor ons zijn die beschavingen modern. We spreken over beschavingen die ouder zijn, beschavingen die begraven liggen onder sommige ijskappen van het zuidelijke continent Antarctica.
Uiteindelijk werd er gevochten om het project Levende Archieven op Aarde. Sommigen vonden het zo aantrekkelijk, dat ze het wilden bezitten. Gedurende de vroegste geschiedenis van Aarde werden in het heelal oorlogen gevoerd over het eigendomsrecht van deze planeet. In die tijd ontstond dualiteit op Aarde. Aarde was geschapen als een zone van vrije wil, waardoor bepaalde scheppende goden ook het idee hadden dat ze het recht hadden te doen wat ze maar wilden. De nieuwe eigenaren wilden niet dat de autochtone Aardesoort, de mensen, zouden weten wat er was voorgevallen. Zonder informatie zou de soort gemakkelijker onder de duim te houden zijn. Zo is Licht: informatie en duisternis: gebrek aan informatie. Deze entiteiten namen het licht weg en Aarde werd hun grondgebied."

Blz 45
"Om op een planeet te kunnen komen, moet men een entrée hebben, een poort om binnen te komen. Men zou de ruimte in kunnen vliegen, zeg naar Jupiter, maar als je de poort niet vindt die je toegang geeft tot de tijdstructuur van de planeet, zou je kunnen landen op een plek die er verlaten uitziet, zonder leven. Poorten maken het mogelijk die dimensies van de planeet binnen te gaan, waar leven is. Poorten komen uit op de wegen van de tijd en dienen als zones van multidimensionale ervaringen.

Er zijn verschillende poorten op Aarde geweest, die aan verschillende soorten scheppende goden uit de ruimte gelegenheid hebben gegeven binnen te komen. Een van de grote poorten waar nu om gestreden wordt (boek geschreven in 1992), is de poort van het Midden-Oosten. Als je terugdenkt aan de geschiedenis van Aarde, zul je herkennen hoeveel religieuze- en beschavingsdrama's zich in die poort hebben afgespeeld. Het is een enorme poort, met een radius van zo'n 1600 kilometer. Daarom is er zoveel activiteit in het Midden-Oosten. Dit is de poort die de Hagedissen gebruiken.

Tot op zekere hoogte hebben de Hagedissen de macht over deze poort gehad. Ze hebben dit gebied gebruikt om hun ondergrondse bases en holen te vestigen, van waaruit ze opereren. De oude beschaving van Mesopotamië, tussen Eufraat en Tigris, was een ruimtekolonie waar een bepaalde beschaving ingevoerd werd. Koeweit ligt aan de toegangsweg tot dit gebied. Deze poort heeft te maken met manipulatie van de menselijke bevolking, om te voorzien in de behoeften van anderen.

Binnen de Hagedissenfamilie zijn er welwillenden en kwaadwillenden. Waarom vertellen we jullie dit allemaal? Waarom moeten jullie dit weten? Je moet het weten, omdat de Hagedissen-realiteit weer binnendringt en zich vermengt met jullie dimensie. Een deel van jullie evolutionaire bewustzijnssprong is niet om gewoon liefde en licht binnen te gaan en elke dag feest te hebben. Je moet begrijpen hoe ingewikkeld de realiteit is, hoeveel verschillende vormen van realiteit er zijn, en hoe die allemaal deel van jou zijn. Je moet er vrede mee sluiten en ermee samensmelten om een implosie te scheppen van het terughalen van je ziel. Zo kun je terugkomen bij Oorspronkelijke Schepper

Jullie zullen vaak in de gelegenheid gesteld worden om dingen te beoordelen en ze het etiket slecht op te plakken. Maar als je oordeelt en etiketten plakt, zul je de nieuwe realiteiten niet ervaren en voelen. Bedenk altijd dat die een zone van vrije wil is en dat er een Goddelijk Plan bestaat, dat het laatste woord heeft, de laatste kaart die gespeeld wordt. Houd voor ogen dat deze laatste kaart een aas zal zijn

De aard van het drama dat zich op deze planeet afspeelt is heel interessant. Altijd als er een modulatie van golflengte optreedt in een bestaand systeem, gaat er een bepaalde aantrekkingskracht uit van dat systeem. Dit magnetisme trekt elke energie aan die ooit betrokken is geweest bij dat systeem, trekt het terug in dat systeem, zodat het deel kan nemen aan de evolutie of het proces. Jullie trekken alles dat je ooit ervaren hebt naar je toe, zodat je al het nodige erover kunt voelen.

De scheppende goden uit de oudheid worden hier en nu teruggetrokken omwille van het Goddelijk Plan. Zij moeten deelnemen aan het gebeuren en begrijpen dat hun frequentie veranderd zal worden. Ze bieden weerstand, net zoals veel mensen dat doen. Desondanks scheppen zij hun eigen werkelijkheden. Deze scheppende goden van de laatste 300.000 jaren zijn vergeten wie hen geschapen heeft! Zij zijn hun goden vergeten".

Als leden van de Familie van het Licht zijn jullie dat niet vergeten. Jullie opdracht is: bevatten om bevattingsvermogen en begrip op deze planeet aan te trekken. Dat zal de energie stabiliseren en het vermogen om te scheppen voortbrengen. Licht wordt op deze planeet onderschat en deze scheppende goden onderschatten jullie. Zelfs met hun uitzonderlijke begaafdheid hebben zij blinde vlekken. Zij zijn zo bekoord door macht, dat ze onderling strijden.

De scheppende goden gaven een stuk van zichzelf prijs en stelden zich verdekt op, verliefd op hun eigen project. Jullie zijn verbonden met deze wezens, omdat jullie er verlengstukken of bestuurbare krachten van zijn. Jullie zijn hier om de werkelijkheid niet simpelweg van buiten maar van binnen te beïnvloeden. Je hebt je voorgenomen je dit te herinneren

De scheppende goden komen terug om jullie te bestrijden, want zij willen niet verhongeren. Ze begrijpen dat jullie het systeem onklaar maken, dus zijn ze hier om grotere verwoestingen aan te richten en meer angst te zaaien, om opnieuw te strijden voor dit grondgebied. Hun voedingsbron (onze emoties) is belangrijk voor hen. Ze verliezen heerschappij over de planeet, dus gaan ze terug naar hun belangrijkste poort in het Midden-Oosten, waar hun nest zich onder de grond bevindt, om angst en chaos te scheppen".

Note van mij/Christine:
Het gebied waar de aardbevingen op 6 februari 2023 in Turkije, Syrië en Libanon gebeurd zijn bevindt zich weliswaar buiten de zone die in dit boek genoemd wordt, maar ik vond het toch het vermelden waard. Daarnaast is ook in acht te nemen, dat dit boek in 1992 geschreven is, op basis van doorgevingen via Barbara Marciniak, die zij op band had opgenomen. De doorgevingen hebben al vanaf 1988 plaatsgevonden. Volgens Ismaël Perez zijn deze entiteiten al van de Aarde verwijderd. Maar ergens in het begin van het boek zeggen ook de Pleiadiërs dat de werkelijkheid en de waarheid altijd verschuiven, uitgaande van perspectief. Daartoe de volgende tekst uit het boek: "Welk verhaal we je vandaag ook vertellen, we geven je op een briefje dat we over een jaar een ander verhaal zullen vertellen, omdat je over een jaar in staat zult zijn de dingen op een grootsere wijze te begrijpen. Dus zal het verhaal steeds evolueren. Jullie taak is je eigen identiteit te vinden in dat verhaal; te vinden wat je weet - niet wat je wilt geloven of wat je verteld is."

Zoals in een eerdere post beloofd een uitgebreider stukje over Emoties.

Blz. 45
Sommige scheppende goden schiepen leven alleen, omdat het dan voor hen zou zorgen of om aan hun eigen behoeften te voldoen. Zij hebben zich gevoed met jullie emoties. Één van de grote geheimen, die voor jullie als soort werd verborgen, is de rijkdom en weelde die ligt in jullie emoties. Je werd afgehouden van het onderzoeken van emoties, omdat je door emoties dingen kunt herleiden. Je emoties verbinden je met je spirituele lichaam. Het spirituele lichaam is natuurlijk niet-fysiek, het bestaat in de multidimensionale sfeer.
Het bereik van de frequentie-modulatie is nu verschoven en er werken energieën van buiten, om de planeet te veranderen. Deze energieën hebben jullie nodig. Ze kunnen de planeet niet van buitenaf wijzigen, de planeet moet van binnenuit worden veranderd. (note van mij/Christine: dit heeft te maken met het feit dat Aarde de planeet van de vrije wil is, waar niet van buitenaf mag worden ingegrepen, tenzij er dusdanige catastrofale zaken gebeuren, waardoor de hele Aarde zou verdwijnen.) De energieën brengen simpelweg creatieve kosmische stralen, die je lichaam binnendringen en de evolutionaire sprong in je lichaam scheppen. Als je eenmaal het juiste gebruik van emotie zult begrijpen en beheersing gaat krijgen over je eigen frequentie, zul je in staat zijn deze stralen ook weer uit te zenden. Pas dan zul je ophouden de 'frequentie van angst' naar dit niveau van bestaan te geleiden. (note van mij/Christine: er mag dus wel van buitenaf invloed zijn in de zin van informatieverschaffing en positieve straling, maar het is aan ons, de vrije wil, om daar wat mee te doen. Het begrijpen en beheersen van emoties is het stuk schaduwwerk waar de laatste tijd veel over gesproken wordt. Het hoort bij het je bewust worden wie je in wezen bent. Zodra je stukken van jezelf afwijst, zie je ze meestal uitvergroot bij een ander in positieve danwel negatieve zin. Op het moment dat je ziet, gaat begrijpen, dat het ook een deel van jou is en het omarmt, dan wordt je heel. EFT (Emotional Freedom Technique) is een mooi zelfhulpmethode hiertoe. Je vindt een uitgebreide beschrijving onder zelfhulpmethodes).
 

Stukje uit het eerste hoofdstuk van het boek, waardoor het begrip over het waarom van dit boek en de Pleiadiërs duidelijker wordt

blz. 21
Wij zijn hier. Wij zijn de Pleiadiërs, een collectief van energieën van de Pleiaden. We hebben een lange geschiedenis. Onze voorvaderen (note van mij/Christine: ik zou liever voorouders zeggen) kwamen van een ander universum, dat voltooiing had bereikt. Jullie werken op een planeet, die voltooiing nadert. En wij zijn hier om jullie met die taak te helpen. Deze voltooiing of transformatie is door velen al eeuwenlang aangekondigd. Het is een belangrijke tijd. Wat er nu op aarde gebeurt, zal het hele universum raken.

Voltooiing betekent, dat je begrijpt wie je bent, zodat jullie voort kunnen met het experiment.

blz. 22
Wij Pleiadiërs, komen uit jullie toekomst. In een versie van ons 'nu' bestaat er een plaats, waar tirannie en verwarring heersen (note van mij/Christine: mind you, dit boek is doorgegeven voor 1992!!!), en we hebben waarschijnlijke toekomstscenario's van Aarde gezien, waarin diezelfde tirannie en hetzelfde verval voorkomen. Tijd, in jullie driedimensionale wereld, is een zeer slecht begrepen fenomeen. Jullie geloven dat tijd wordt gemeten in minuten en graden. Tijd is veel uitgebreider dan jullie beseffen. Tijd, in werkelijkheid, codeert en speelt met informatie, en geeft daarbij de mogelijkheid in meerdere realiteiten tegelijk te zijn. Tijd is rekbaar, vervormbaar, om te buigen en achterstevoren te draaien. Men kan in een elliptische tijdscurve terecht komen en vele realiteiten beleven, door met die elliptische baan mee te draaien, en men ontdekt dan dat tijd niet vaststaat, net zomin als werkelijkheid. Omdat geen enkele realiteit vaste vorm heeft, en omdat de toekomst niet vaststaat (het is slechts een aantal waarschijnlijkheden), zien we nu een kans om een positievere waarschijnlijkheid voor Aarde in te lassen. Wij willen weer licht aan deze planeet toevoegen en Aarde terugbrengen naar haar oorspronkelijke doel: een schitterende intergalactische marktplaats voor informatie. Dus zijn we teruggekomen in een onderdeel van de tijd, naar een plaats, die we 'kern' of 'kiem' noemen, om verandering teweeg te brengen. Deze verandering zal niet alleen de Aarde beroeren, ze zal jullie toekomst raken zowel als ons heden en het hele universum.

Dit is groot nieuws! Jullie zijn op aarde op een plaats en in een tijd waarin evolutie op handen is. Er staat een grote sprong te wachten. Jullie zijn gekomen om daaraan deel te hebben, en jullie zijn niet alleen, want er komen nu vele energieën naar de Aarde om deel te hebben aan dit gigantische project. De Aarde wordt omgeven door moederschepen, die letterlijk dienen als energietransformatoren. Er komen lichtbundels naar Aarde van zeer oude sterrenstelsels, die al een eeuwigheid met jullie samenwerken. Als deze informatie naar jullie toe wordt gestraald, moeten jullie fysiek in staat zijn die te ontvangen, te transformeren, te bewaren en weer uit te stralen naar anderen.

Dit is de evolutie van bovenbewustzijn, de evolutie naar het hoogste aspect van je wezen. Je hoeft je geen zorgen te maken over hoe je zo'n wezen wordt, want dat ben je al! Je hoeft het je slechts te herinneren.

Blz. 23
Er staat een overgang voor de deur: een verschuiving in dimensie, die de dichtheid van de derde dimensie zal verminderen, zodat je je naar hogere dimensies kunt begeven, waar het lichaam niet zo'n vaste vorm heeft. Jullie zijn hier gekomen, omdat je het evolutionaire proces meester wilt worden en in staat wilt zijn ermee om te gaan. Dit wordt heel spannend, want het betekent, dat je in vele realiteiten zult gaan functioneren.

Diep in jezelf begraven liggen alle antwoorden. De vragen die naar de voorgrond van je geest zullen komen, ontstaan opdat jullie de antwoorden uit je eigen wezen naar boven zult brengen. Om dit te kunnen bereiken zullen jullie eerst moeten geloven dat de kennis daar opgeslagen ligt.

De mensheid leert nu een enorme les. De les is, natuurlijk, het realiseren van jullie godheid, van jullie verbondenheid met Oorspronkelijke Schepper en met alles dat is. De les ligt in het besef dat alles met elkaar verbonden is en dat jullie deel zijn van het geheel.

blz. 53
Licht geeft informatie en duisternis houdt informatie achter. Dus, in de komende tijden zal het gemakkelijk voor je zijn om onderscheid te maken, namelijk is iets licht en informeert of is iets donker en geeft valse informatie, onwaarheid of geheel geen informatie.

blz. 54
Als deze wezens terugkeren op Aarde, zullen velen van jullie zich tot hen wenden en zeggen: 'Ja dit zijn fantastische goden. Daar heb ik een heel goed gevoel over'. Sommige van deze goden zullen jullie wereld schijnbaar in orde maken en redden, maar in feite scheppen ze gewoon een nieuwe vorm van autoriteit en overheersing. (Built Back Better)
Jullie behoren niet tot de massa op Aarde, want jullie zijn leden van de Familie van het Licht en jullie weten dingen, die anderen niet weten. Jullie weten dan ook dat deze goden niet uit het licht komen.
Het doel is, dat elk individu soeverein wordt en dat de planeet één wordt. Niet iedereen zal hierin mee kunnen gaan. Niet iedereen bevindt zich op de golflengte die harmonieuze samenwerking beoogt.

blz. 55
Jullie zijn allemaal over autoriteit aan het leren. Deze wezens (note van mij/Christine: die niet uit het licht komen), die noch spiritueel onderlegd zijn, noch naar spiritualiteit neigen, ontkennen het bestaan van een spirituele kracht. Ze hebben wetenschappelijke principes en technologieën ontwikkeld, die de spirituele wetten verdreven. (Artificial Intelligence).
Ze bezitten in de ogen van de meeste mensen op Aarde ongelooflijke vermogens, maar deze wezens zullen niet kunnen voelen, want ze zullen niet verbonden zijn met enigerlei spiritueel zoeken. De keuze om te zoeken, het spirituele zelf te doen ontwaken, staat uiteraard vrij aan elke mens op deze planeet en aan elk mens in dit hele universum.

blz. 56
Een deel van de tweeslachtigheid van het leven in een vrije wil zone bestaat erin, dat alles is toegestaan, zelfs tirannie. In deze zone van vrije wil heeft iedereen het vermogen gekregen zijn eigen werkelijkheid te scheppen. Het is een keuze van de vrije wil om toe te staan dat iemand anders jouw werkelijkheid schept. De meeste mensen op Aarde laten anderen hun realiteit vormen en laten zich door anderen hun werkelijkheid voorschrijven. Door het regelen van frequenties zijn jullie gemanipuleerd om buiten jezelf naar antwoorden te zoeken. Als er dan nieuwe goden verschijnen, zijn jullie bereid deze te vereren.
Als je gaat leven naar eigen leiding en eigen durf, verandert alles volkomen. Dit gebeurt nu op steeds grotere schaal. Net als gedachten zich over de Aarde bewegen, zijn er wegen waarlangs gedachten door de hele kosmos gestuurd kunnen worden. De netwerken en de creatieve kosmische stralen zijn een deel van een intergalactisch systeem, dat hetgeen men gelooft naar andere bestaansgebieden geleidt. Dus zelfs vandaag zijn jullie een levende inspiratie voor anderen.

blz. 57
We zeiden al, dat je les er een over autoriteit is, je eigen autoriteit worden en ophouden je proces van beslissen uit handen te geven aan mensen uit de regering, of aan ouders, leraren of goden. Het is tijd dat de mensen van de aarde soeverein worden.
Velen van jullie zullen merken, dat je je zeer gefrustreerd zult voelen. Je zult dingen zien, die anderen niet zien; je zult massahysterie zien op deze planeet en je zult er niet mee kunnen leven.

blz. 58
En toch, deze wezens fungeren als een spiegel om jullie je eigen wereld te tonen: waar jullie in berusten en wat jullie je leiders over de hele wereld toestaan te doen.
De massa staat haar leiders toe in haar naam te doen wat ze willen, want de massa staat niet op om te zeggen: 'Luister eens, dit vind ik niet goed!' Er heerst berusting op Aarde. Het bewustzijn op deze planeet bestaat uit: doe jij het maar voor mij. Ik wil geen verantwoordelijkheid nemen. Regeer mij maar. Word jij maar mijn leraar. Word jij maar mijn baas. Vertel me maar wat ik moet doen.


* - * - *

Dit is voorlopig het einde van het delen van fragmenten uit het boek "Brengers van de Dageraad" - Lessen van de Pleiaden van Barbara Marciniak. Want ik kan wel door blijven gaan, het geeft zoveel informatie die voor deze tijdspanne van toepassing is. Als het je aanspreekt ga het dan lezen. Maar onder het stukje over Momo en de tijdspaarders kun je zien, dat er toch nog iets aan toegevoegd moest worden.

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders en Hoger Zelf, die mij de ingeving gaven dit boek, wat wij ruim 20 jaar geleden gekocht hadden, weer uit een doos tevoorschijn te halen en te gaan lezen. Het valt nu nog zoveel meer op z'n plaats dan toen.

Een boek wat in mijn gedachten kwam, naar aanleiding van het stukje hierboven over de tijd, is 'Momo en de tijdspaarders' van Michael Ende, dezelfde schrijver als van 'The Neverending Story'. Wij kochten het indertijd voor onze zoon, want het is eigenlijk een 'kinderboek', maar de inhoud heeft een diepe spirituele boodschap, net als 'The Neverending Story'.

Om een indruk te geven, hier de tekst op de cover:
Beschrijving boek Momo is een natuurkind. Ze woont zonder vader of moeder in een oude ruïne buiten de stad. Maar ze is niet vaak alleen. Veel mensen komen haar opzoeken om hun hart te luchten. Want Momo kan goed luisteren. Daardoor heeft ze veel echte vrienden. Ondertussen groeit de stad snel. Overal verrijzen betonnen flatgebouwen langs de kaarsrechte straten. Het leven verkilt er, het wordt gehaast en vreugdeloos. De stad komt in de greep van de tijdspaarders, en vanaf dat moment is het met de gezelligheid en de rust gedaan! De tijdspaarders krijgen iedereen in hun macht, behalve Momo.

Momo herinnerde zich dat ze in deze straat niet vooruit had kunnen komen, tot ze zich omgedraaid had en achterwaarts gegaan was. En daarom deed ze het nu weer. Haar hart bleef bijna stilstaan van schrik. Als een grijze, wandelende muur naderde daar de tijddieven, de een naast de ander, de hele straatbreedte innemend en rij na rij, zover je kon kijken. Momo gaf een gil, maar ze kon haar eigen stem niet horen. Ze liep achteruit de Nooitsteeg in en staarde met wijd opengesperde ogen naar het leger grijze heren dat haar nu volgde.

Vanwege een persoonlijke ervaring vandaag (12 februari 2023), had ik het gevoel, dat het nodig was om toch nog wat fragmenten te delen.

blz. 64
Terwijl de helices hun volle kracht in iemand ontplooien, ontwaakt de innerlijke kennis van die persoon, kennis die verder gaat dan hetgeen die persoon geleerd heeft. Deze innerlijke kennis is de kennis van het zelf, de wetenschap dat er veel meer is dan deze fysieke wereld. Geloof het. Weet het. Begrijp het.

Christine: Kennis en het ervaren van de chakra's leidt naar deze innerlijke kennis. Ik zou het liever het innerlijk weten noemen. In dit boek wordt gesproken over de 12 chakra's. En het is belangrijke informatie, omdat vaak het plafond bij 7 wordt gelegd, waardoor jouw innerlijk weten daartoe beperkt blijft.

blz. 71
Het DNA draagt de coderingen, want dit genetisch materiaal en z'n helices zijn samengesteld uit met licht gecodeerde filamenten, oneindig kleine ragfijne draadjes, die informatie dragen zoals een glasvezelkabel. Deze met licht gecodeerde filamenten dragen een enorme hoeveelheid gegevens en informatie en je lichaam zit er vol mee.

Christine: Ooit is die informatie moedwillig door de war gegooid. De tijd is gekomen de informatie te herschikken.

blz. 73/74
De drie-dubbele helix voert je het gevoelscentrum binnen. Het gevoelscentrum is emotie en emotie is je weg of brug of toegangsbewijs naar je spirituele zelf. Als mensen het emotionele zelf ontkennen, kunnen zij het spirituele domein niet binnen. Een bekende uitspraak is dan ook 'Ken u zelve'. Leer je eigen identiteit kennen. De boodschap werd lang geleden op de planeet gegeven, maar zij werd vervormd, zodat de mens niet zou begrijpen hoe groots hij inderdaad is en dat het enige dat hem te doen stond was: zich herschikken.

Het werk moet binnenin gebeuren. Als je wilt weten wat moet doen om een verandering op Aarde te bewerkstelligen, zullen wij altijd zeggen: aan jezelf te werken. Ontwikkel jezelf.

blz. 75/76
De activering van de twaalf strengen DNA gebeurt tegelijkertijd met de activering, het draaien, bewegen en openen van de twaalf centra van informatie, de twaalf chakra's of etherische energieschijven.

Deze twaalf helices omvatten zeker niet alle informatie in de met licht gecodeerde filamenten. Niettemin zal de formatie van de twaalf helices meer dan voldoende zijn, om jullie als soort een veel groter beeld te geven van je eigen identiteit.


Het verbaast mij keer op keer als ik het boek van Lessen van de Pleiaden lees, hoe relevant de informatie nu, op dit moment is. Het lijkt of er sinds het schrijven van dit boek een vertraging in bewustwording is opgetreden. Maar tijd is een ander begrip hier in de 3D energie, dan in het Universum. In ieder geval kan deze kennis nu verheldering en steun geven op ons pad. Daarom dat ik toch nog maar een paar fragmenten plaats.
 

Blz. 93: "Jullie zijn als makke schapen onder de duim gehouden door hen die denken, dat ze jullie in eigendom hebben, en dat strekt zich uit van regeringen en Wereldleiders tot heersers uit de ruimte. Kennis werd weggehouden door middel van frequentiebeheersing.

Jullie zijn gekomen om de frequentie van beperking te veranderen en weg te nemen en de frequentie van informatie binnen te brengen.
 

Blz. 94: "Uiteindelijk zullen jullie de frequentie, die jullie klein houdt en jullie voortdurend met chaos en verwarring overspoelt, ontgroeien. Uiteindelijk, als je de eigen frequentie verandert, draagt en vasthoudt, zul je anders vibreren en zo iedereen om je heen beïnvloeden. Anderen zullen dan (quote van mij: bewust of onbewust) de beschikbaarheid van deze nieuwe frequentie aanvoelen, die dan als een golf over de planeet zal gaan. Als de planeet de nieuwe frequentie, die jullie door hard werken tot stand hebben gebracht, aanneemt, zullen ook degenen aan het einde van de keten hem kunnen ontvangen. Deze nieuwe frequentie heet kennis, licht en informatie. We noemen het beëindiging van de slavernij. Jullie worden bevrijd van leugen en bedrog en jullie zullen goed geïnformeerd zijn.

Omdat ieder van jullie de opdracht heeft, die informatie op te nemen en een frequentieverandering op deze planeet tot stand te brengen, moeten jullie leren Bewaarders van Frequentie te worden. Je moet tot een bepaald niveau van kennis opstijgen en daar voortdurend zijn. Je moet je lichaam gaan beheersen, zodat je het naar believen tot rust of tot activiteit kunt brengen. Je moet bij jezelf naar binnen kunnen gaan en helen, wat er geheeld moet worden, zowel emotioneel als lichamelijk. Je moet in het oerwoud van jezelf een pad banen en de open plek vinden, zodat je anderen de weg kunt wijzen. Soms zul je anderen de weg wijzen, niet door een gesprek, maar gewoon door het handhaven van je eigen frequentie, door er mee te leven en te werken, en de moed te hebben dit te doen."
 

Blz. 96/97/98: "Moderne technologie is een van de grootste wapens van frequentiebeperking. Apparaten voor vermaak en gemak werden jullie verkocht, en die zijn allemaal betrokken bij frequentiebeperking. We raden jullie sterk aan je televisietoestel weg te doen. Het is het belangrijkste wapen dat op een dagelijkse basis gebruikt wordt om je bewustzijn te manipuleren.
Sommige mensen, die het gebruik van subliminale boodschappen via de televisie kennen, hebben het idee dat zij er immuun voor zijn. Maar televisie is zo allesdoordringend dat, hoe helder je ook zegt te zullen zijn, je niet in staat bent hetgeen de technologie momenteel met je trillingsfrequentie uithaalt, op te heffen.
We hebben gezegd, dat er entiteiten zijn die zich voeden aan jullie emotionele lichaam. Denk er eens aan wat een knap stuk gereedschap televisie voor hen is. Over de hele wereld geven miljarden mensen emoties vrij aan de atmosfeer, als gevolg van wat zij op de buis zien. Er zijn geen oorlogen meer nodig om jullie in een staat van opwinding te brengen, ze kunnen gewoon films maken.
Mensen die zo nodig televisie kijken, boren de rijkdom aan informatie in hun eigen geest en de onmiddellijk beschikbare informatie die hen omringt niet aan. Sterker nog, als je wilt evolueren, lees dan geen kranten, luister niet naar de radio en kijk geen televisie. Als je het gedurende langere perioden zonder de media kunt stellen, en je afsluit voor de frequentie van chaos en angst, stress en drukdoenerij en allerlei verleidingen die je niet nodig hebt, zul je duidelijkheid gaan krijgen. Dan ga je luisteren naar wat er binnenin jou gaande is en begin je in deze wereld te leven zonder er per se in te verdwalen. Je wordt helder. We kunnen dit niet genoeg benaderukken!
Elektronica stoort je frequentie ook. Daarnaast worden veel apparaten ontworpen met de bedoeling statische elektriciteit op te wekken om, zoals we al zeiden, jullie altijd op een bepaalde trillingsfrequentie te houden, zodat jullie veilig, ongevaarlijk, inactief, productief, vee worden.
Er zullen technologieën zijn, die veel van de frequentiebeheersing zullen kunnen tegengaan; deze technologieën kunnen de kwaliteit van jullie lucht en water (C: ten goede) veranderen. Er bestaan technologieën die tot geweldige dingen in staat zijn. Het werd (C: echter) niet ten dienste van jullie gebruikt. Televisie is op zich niet slecht, maar het werd voor lagere doeleinden gebruikt. Er is niets verkeerd aan technologie. Maar hoe technologie gebruikt wordt, daar gaat het om. Dat is het verschil."

 

Blz. 99/100: "Het vermogen om de menselijke wil over de menselijke geest te gebruiken is jullie laatste redmiddel. Dit vermogen om het lichaam te beheersen met je wil, is precies wat de mensen die de planeet beheersen niet willen dat jullie ontdekken. Als meer van jullie soeverein en de eigen frequentie gaan bepalen, zullen zij die de nieuwe frequentie hier niet willen, tegengestelde frequenties brengen om chaos, verwarring en polarisatie te scheppen."

 

Mijn Telegramkanaal: https://t.me/rememberyourself01