www.Rememberyourself.nl

Moe, gespannen, burn-out, rusteloos, lusteloos, geen concentratie?
Gratis 4 instant tips voor meer energie en focus, zelfhulpmethodes en publicaties.
Bewustwording, zelfkennis, op zoek naar jezelf?
Een Energie Healing en Reading (ook op Afstand) laat jouw energie weer stromen
en geeft antwoord op vragen die jou bezighouden.

Het verleden een plek geven
met jouw

GROEI   CYCLUS


De Groei Cyclus is het derde onderdeel van Jouw Persoonlijk Energie Profiel, maar kan nu ook los besteld worden.

Met de informatie uit jouw Groei Cyclus krijg je de mogelijkheid om dat wat er in jouw leven gebeurd is, jouw verleden,
een plek te geven en beter te begrijpen.

Door te lezen welke energieën er in een bepaalde periode invloed op jouw leven uitoefenden wordt het gemakkelijker om bepaalde keuzes of gebeurtenissen in een ander perspectief te zien. Je zult gaan inzien dat alles precies past in het grote geheel. Je kunt daardoor liefdevoller naar jezelf en anderen kijken.


Je krijgt met jouw Groei Cyclus namelijk een interessant overzicht van energiepatronen, die tot nu toe in jouw leven een rol hebben
gespeeld. Deze energiepatronen kunnen jou een helder inzicht geven en beter begrip waarom bepaalde
gebeurtenissen in jouw leven hebben plaatsgevonden.

Meer lezen en bestellen? Ga dan naar energie-profiel