www.Rememberyourself.nl

Moe, gespannen, burn-out, rusteloos, lusteloos, geen concentratie?
Gratis 4 instant tips voor meer energie en focus, zelfhulpmethodes en publicaties.
Bewustwording, zelfkennis, op zoek naar jezelf?
Een Energie Healing en Reading (ook op Afstand) laat jouw energie weer stromen
en geeft antwoord op vragen die jou bezighouden.

Jouw persoonlijke
JAAR  ENERGIE


Wat wordt 2019 voor jaar voor jou,
wat zullen jouw uitdagingen zijn en wat zijn jouw kansen?


Als je aan het begin van het jaar al weet waar je het komende jaar op mag letten, dan is dat winst voor jezelf.
Dan ben je al een stapje vooruit en kun je makkelijker herkennen, wat wel en niet goed is voor jouw
persoonlijke ontwikkeling.

Geen verrassingen meer? Vast nog wel. Een uitdaging blijft altijd een verrassing, maar het is jouw keuze
die uiteindelijk bepaalt of het leuk, heel leuk of vervelend wordt. En daarin kan nu juist het volgende helpen
om de goede keuzes te maken.

De Jaar Energie is onderdeel van Jouw Persoonlijk Energie Profiel, maar kan nu ook los besteld worden.
In de Jaar Energie worden al jouw mogelijkheden en uitdagingen voor het huidige kalender- en levensjaar onthuld. Daardoor kun je in je plannen meedeinen op de energiegolven die er zijn. Als je weet welke energiebeweging er is dan is het gemakkelijker te accepteren en kun je er ook mee werken.

"Na een erg bewogen jaar voor mij heb ik de informatie over de Jaar Energie nog eens doorgelezen en vond het erg mooi om te zien hoeveel overeenkomsten erin staan met hoe ik mij op het moment voel en daarnaast ook alle veranderingen die zijn gebeurd. Het heeft mij in het begin al een bepaald gevoel van zekerheid en geruststelling gegeven. Iets wat in mijn situatie geen overbodige luxe was. Al met al is deze informatie voor mij altijd een fijn steuntje in de rug geweest en een extra motivatie om mij op bepaalde aspecten van het leven meer te focussen". M. over de Jaar en Basis Energie

De jaar energie verandert rond 1 januari van elk jaar en dan beginnen de lessen die met die nieuwe energie te maken hebben zich door middel van gebeurtenissen aan jou voor te doen, dit is de zgn. uiterlijke cyclus. Op of rond jouw verjaardag zijn die lessen geïntegreerd en kun je de energie nuttig inzetten. Dan start de innerlijke cyclus.


Laat je verrassen met deze speciaal voor jou bedoelde energietrilling voor dit jaar.
De persoonljke Jaarenergie is een onderdeel van jouw Persoonlijk Energie Profiel,
maar kan sinds kort los besteld worden à € 30,= per stuk.


Meer lezen en bestellen? Ga dan naar energie-profiel