Rememberyourself

Herinner wie je werkelijk bent!

Voel jouw energie weer stromen. Voel je weer levendig, blij en verbonden met jouw hart via het Individueel Traject
of een Healing-Reading. En bewandel de weg van Bewustwording, Zelfkennis, Persoonlijke, Intuïtieve en Spirituele Ontwikkeling. De weg naar jouw Hart! Ervaar het zelf!

Vertalingen Zweeds-Nederlands

Wij hebben 9 jaar in Zweden gewoond en hebben daar, direkt in het begin, een basiskursus Zweeds gedaan. In onze omgeving was het niet mogelijk om ons alleen met Engels te redden. Hoewel het in het begin enorme frustraties opleverde, hebben we ons de taal, zowel mondeling als schriftelijk, steeds meer eigen gemaakt, vooral door het lezen van heel veel boeken en goed te luisteren.

Door het lezen van de boeken kwam ik op het idee mijn diensten als vertaler Zweeds-Nederlands aan te bieden en heb daartoe een site gemaakt, die ik hierbij graag deel svenska-hollandska.nl