www.Rememberyourself.nl

Moe, gespannen, burn-out, rusteloos, lusteloos, geen concentratie?
Gratis 4 instant tips voor meer energie en focus, zelfhulpmethodes en publicaties.
Bewustwording, zelfkennis, op zoek naar jezelf?
Een Energie Healing en Reading (ook op Afstand) laat jouw energie weer stromen
en geeft antwoord op vragen die jou bezighouden.

Vertalingen Zweeds-Nederlands

Wij hebben 9 jaar in Zweden gewoond en hebben daar, direkt in het begin, een basiskursus Zweeds gedaan. In onze omgeving was het niet mogelijk om ons alleen met Engels te redden. Hoewel het in het begin enorme frustraties opleverde, hebben we ons de taal, zowel mondeling als schriftelijk, steeds meer eigen gemaakt, vooral door het lezen van heel veel boeken en goed te luisteren.

Door het lezen van de boeken kwam ik op het idee mijn diensten als vertaler Zweeds-Nederlands aan te bieden en heb daartoe een site gemaakt, die ik hierbij graag deel svenska-hollandska.nl