Healing Reading Selfhealing

Healing Reading en Selfhealing Coaching ook op Afstand of Online

Energie - Levenslust - Focus - Zingeving

Verbind je met de wijsheid van jouw Hart en jouw Kracht!

Gedachten zijn voeding

(Uit: Nieuwsbrief 16 van Re-member-your-Self.com van december 2012)


Misschien een vreemd idee voor je? Wellicht heb je er nog nooit zo naar gekeken? Toch zijn gedachten ook voeding en bepalen ze net zoals fysieke voeding je totale welbevinden. Ze bepalen zelfs in grote mate hoe jouw leven verloopt. Dus toch wel even iets om bij stil te staan.

Ga eens na welke gedachten je bij jezelf toe laat. Zijn dat vooral positieve en steunende gedachten of juist het tegenovergestelde? Misschien een mix van beide.

Volg eens een tijdje de gedachtenstroom, die in jou omgaat. Wat zeg je in gedachten vaak tegen jezelf. Misschien nuttig om het gewoon eens op te schrijven.
Heel vaak zijn dat ouder/opvoeder-boodschappen oftewel dat wat je ouders/opvoeders bij herhaling tegen je gezegd hebben of onderhuids hebben laten weten of voelen.

Het kan echter ook onbewust een patroon zijn wat je bij je ouders/opvoeders opgepakt hebt, omdat je dacht dat het zo hoorde.

Zijn dit positieve gedachten dan zullen ze voedend op je hele systeem werken en je energie geven. Zijn dit negatieve gedachten dan bewerkstelligen ze het tegenovergestelde en zijn ze energievretend.
Echter, jij kunt dit nu zelf bewust ombuigen, door de negatieve gedachte om te zetten in een positieve gedachte. Jij maakt het verschil en je hebt een keuze!

De bewustwording van de kwaliteit van de gedachte is een grote stap voorwaarts in het kunnen ombuigen van steeds terugkerende teleurstellingen, patronen, etc.

Zelfs bij het klaarmaken van het eten is een positieve gedachtestroom belangrijk voor de energie, die het klaargemaakte eten zal hebben.