www.Rememberyourself.nl

Moe, gespannen, burn-out, rusteloos, lusteloos, geen concentratie?
Gratis 4 instant tips voor meer energie en focus, zelfhulpmethodes en publicaties.
Bewustwording, zelfkennis, op zoek naar jezelf?
Een Energie Healing en Reading (ook op Afstand) laat jouw energie weer stromen
en geeft antwoord op vragen die jou bezighouden.

Zelfkennis en 'Vrede op Aarde'

Uit: (Nieuwsbrief 17 - december 2013)

We kunnen veel over onszelf leren - zelfkennis opdoen - door te luisteren naar oordelende (zowel positieve als negatieve) gedachten die we hebben en dito uitspraken die we doen over andere mensen. Het toont ons onze kwetsbaarheden, onze behoeften en onze beperkingen, die onbewust in een hoekje liggen te wachten tot ze door bewustwording omgetoverd kunnen worden tot mogelijkheden, kracht en energie.

De ander biedt de mogelijkheid tot reflexie. Zonder de ander kunnen we onszelf niet leren kennen. We zijn in eerste instantie nu eenmaal naar buiten gericht, maar door hierop serieus te gaan letten kom je vanzelf meer in kontakt met je binnenste, met het bijzondere wezen dat jij bent, net zo'n bijzonder wezen als die ander.

Mooi weerspiegeld zie je het bovenstaande in de Maya taal in de begroeting 'In Lak'ech Ala K'in' wat betekent: ik ben een andere jij en jij bent een andere ik.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
wij ontmoetten een erg religieuze vrouw (christelijk), die oordelend sprak over moslims. Ze vond, dat moslims altijd alles volgens hun eigen wensen geregeld willen hebben. Vervolgens bleek uit het gedrag van deze vrouw, dat zijzelf behept was met dit gedrag.
Uit de verdere verhalen van deze vrouw bleek een nogal moeizaame relatie met andere mensen. Als zij bewust zou gaan luisteren naar wat ze zegt en daarmee naar binnen zou keren, zou haar eigen gedrag veranderen en zou haar leven aangenamer verlopen.

Door je bewust te worden van je oordelen, krijg je dus meer zelfkennis. Een extra cadeautje is, dat je energie over houdt. Je steekt die oordelende energie niet meer in anderen, maar je brengt het terug naar jezelf. Hierdoor heb je de energie om in echt kontakt met een ander te zijn.

Waarschijnlijk wordt de wereld een stuk vrediger als alle mensen zich dit bewust zouden worden. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen; nog niet zo'n gekke uitspraak!

Ik denk wel dat er eerst welbehagen in de mensen moet zijn, voordat er vrede op aarde kan ontstaan. Iemand die welbehagen in zichzelf voelt, is verbonden met en bewust van zichzelf en heeft geen muurtjes, oordelen of wapens nodig. En zo zal vrede ontstaan.

Een praktische tip en leuk experiment om met bovenstaande om te gaan is het volgende.
Elke keer als je merkt dat je iemand (en dat kan ook jezelf in de spiegel zijn) bekijkt en er komt een oordeel, positief of negatief naar boven, zeg dan In Lak'ech Ala K'in of 'Ik ben een andere jij' en ga dan eens kijken of er veranderingen optreden, zowel in jouw energie als in die van de ander.